Starta här

Vill du också skapa plats för dig i ditt liv,

eller ta fram din inre kreativitet och passion?

Ett liv i helhet

Vägen till att lära känna sig själv kan ta sin början på olika sätt. Tillfällen i livet gör att vi behöver stanna upp och reflektera. Att hamna ur balans kan hända vem som helst. Genom bli medveten om sina inre hinder och rädslor, tankemönster och beteendet som fått oss att tappa fotfästet gör att vi kan hantera det som kommer på ett mer harmoniskt sätt. Vi uppnår en kreativ energi i att utveckla oss själva som människor och i att våga anta utmaningar.

Som din coach ser och tror jag på din potential och är övertygad om att du har förmågan att nå dit du vill.

Utvecklande samtal, vägen framåt.

Utvecklande samtal

Sitter du fast och vet inte hur du ska komma vidare? Livet ger oss tillfällen att stanna upp och reflektera vare sig vi vill det eller inte. Utvecklande samtal ger dig möjlighet att hitta din superkraft genom aktiva samtal och reflektion.

Bloggen

YourDharma blogg, är min kanal för att uttrycka det jag för tillfället funderar över. Jag skriver om coaching, kundaliniyoga, psykosyntes och håller kurser i personligt växande där du ges möjligheten till utveckling.

Personligt växande

Coaching är en samtalsmetodik som utgår ifrån nuet. Det ger dig tillfälle att reflektera, finna inre lösningar och aktivt gå mot att förverkliga dina mål. Som din coach ser och tror jag på din potential. Du har förmågan att nå dit du vill.

Vill du också skapa (mer) plats för dig i ditt liv?

Gör som många andra, gå med YourDharmas inspirationsklubb för att få ta del av material som stärker din inre kraft och potential.
♥ Inte ett nyhetsbrev, inget spam – Din inkorg är för värdefull för det ♥

PS. I och med att du anmäler dig till inspirationsklubben godkänner du att YourDharma sparar dina angivna uppgifter så länge du är medlem. Du kan när som helst avregistrera dig för fler utskick via länk i inspirationsbrevet.

Nässköljning – Neti

Neti, en metod som kan ge bättre immunförsvar Pranayama är andningsövningar som syftar till att reglera prana (livsenergin). Genom att styra andningen kan man upprätta balans mellan kroppens och psykets funktioner. I de flesta yogapass så ingår det en specifik andningsövning. Där det inte gör det så har själva kroppspositionerna (asanas) haft medveten andning som en del av övningen. Ofta så andas vi genom näsan,

Läs mer »

Energikanaler – Nadis

Livet i vår kropp går genom energikanaler Inom yogan har man andra uttryck för det som sker i kroppen och man ser det som energier som flödar i kroppen i egna kanaler, sk. nadis. Nadis betyder flöde och är energikanaler där livskraften (prana) cirkulerar. Ida, Pingala och Sushumna är de största. I den fysiska kroppen bär nadis luft, vatten, näring, blod och andra kroppsvätskor. Man

Läs mer »

Vit tantra

Att använda kundaliniyogan som piprensare Har du prövat att skapa egna projekt och funnit att det runnit ut i sanden av någon anledning? Jag kan finna mig där lite då och då. I början av mitt projekt är min energi hög och mitt engagemang är på topp, bara för att falla platt ned när jag stöter på ett första hinder. Eller om tiden går och

Läs mer »

Dharma

Att leva efter sin inre visdom Dharma betyder livssyfte, att leva efter sin inre visdom. Själva filosofin bakom dharma är att jag, som andlig varelse, har tappat min förmåga att se helheten och att tänka i andliga banor och därför skapar jag karma av mina handlingar. Dharma, som är en lära, hjälper mig i att hitta tillbaka till mitt sanna jag och att leva i

Läs mer »

Empatiskt förhållningssätt

“Walk in another man’s shoes” För att jag ska kunna möta en annan människas smärta i samtal, behöver jag ställa mig själv åt sidan och skapa utrymme för sympati, respekt och förundran över det som delges mig. Jag kan inte identifiera mig med det känslomässiga som sker i samtalsrummet, utan jag behöver hålla en ödmjuk distans där jag kan särskilja mitt egna jag mot den

Läs mer »
lotus

Värdegrund: andlighet

Utan andlighet förtvinar själen Jag är helt övertygad om att andlighet är bristvara i vårt samhälle. Vi har tappat vårt högre seende, vår tro. Det finns en uppsjö av ”andliga” skolor men få av dem har släppt egot. I ett ego styrt samhälle har andlighet det svårt att få blomma ut i sin fulla kraft för det är där jag tror vår potential ligger. Jag

Läs mer »
Scroll to top