Yogi Bhajan – en spirituell ledare

Jag utövar kundaliniyoga som bekant. Det är en mjuk och samtidigt kraftfull yoga som ger snabb effekt. Yogan anpassar sig efter mina förutsättningar och behov – den är där jag är helt enkelt. Att utöva kundaliniyoga är ingen sport utan är enbart en väg att ta hand om mig själv och mitt välmående.

Yogi Bhajan, 1929-2004, tog kundaliniyogan till västvärlden i slutet av 1960-talet, eftersom han ansåg att det var hans livsväg. Hans tidigare läromästare tyckte att det var en dålig idé och förutspådde svårigheter och lidanden om han tog kundaliniyoga ut ur Indien. Trots spådomar tog han sitt bagage och flög till Toronto. Där skulle han undervisa i yoga. Redan på flygplatsen försvann hans bagage och mannen som anlitat honom som yogalärare hade avlidit några dagar tidigare. Vad skulle han hitta på nu? Kanske var det läromästarnas spådomar som slog in? Borde han vända hem?

Slumpen slår till

Ensam i ett främmande land med knapp ekonomi tog han arbete som biträde i en bokaffär. Det tog inte lång tid innan ett yogacenter uppmärksammade den annorlunda affärsbiträdet och erbjöd Yogi Bhajan att bli “nervterapeut” på centret. Där gav han sina första yogalektioner och efter ett tag fick han en inbjudan till ett event i Los Angeles. Väl på plats i LA upptäckte han att det fanns en kunskapstörst efter andlig medvetenhet. Dessvärre stillades den av droger. Yogi Bhajan erbjöd publika lektioner i samma andliga medvetenhet som drogerna gav, men utan droger.

Yogi Bhajan undervisade över 8000 lektioner under sin livstid och inte en enda lektion vad den samma. Varje yogapass kanaliserade han via Golden Chain. Hans motto var: varje människas födslorätt är “Healty, Happy, Holy”. Läs mer på 3ho.org

“There are three in me. One is Harbhajan Singh. One is Yogi Bhajan. One is Siri Singh Sahib. Siri Singh Sahib is a very direct hassler who’ll nail you on the spot. He’ll find what is wrong with you, analyze you like anything. Yogi Bhajan is that compassionate, analytical, intelligent man who tells you this is this because of that. “But it is up to you, son or daughter, to do whatever you want.” Then there is Harbhajan Singh who will say, “Well, let us all freak out. Don’t worry, there is no problem in the world, everything is all right. God and me, me and God are one.”

– Yogi Bhajan 1979

Sat Nam,