Vilket steg befinner sig din vilja på?

Jag har skrivit tidigare om viljans centrala roll inom psykosyntesen. Viljetrappan kan ses som en modell där man “mäter” sin viljas styrka. Ens egna viljestyrka kan variera beroende på vad som ska uppnås och i olika situationer. Tänk på ett mål och gör sedan en självskattning om var din vilja verka befinna sig?

Steg 1 – Ingen vilja/inga valmöjligheter
En form av offermentalitet ligger i det här steget. Tankar som “jag har inget val” kommer och går. Drivkraft kanske finns i mängder – men inga val. Känsla av maktlöshet kan infinna sig. Övning: Ta ett djupt andetag och reflektera om det verkligen är sant att inget val finns?

Steg 2 – Viljan existerar
En känsla av uppvaknande – att det finns en vilja. Valmöjligheter synliggörs och möjlighet till förändring av den nuvarande situationen infinner sig. Det finns hopp. Övning: Lista alla idéer du kan komma på för att lösa din situation eller mål som du vill uppnå.

Steg 3 – Jag har en vilja/val
Våra inre delpersonligheter medvetandegörs och vi ser vårt inre Jag som dirigenten i en orkester. En känsla av att “jag är något mer än mina hinder och blockeringar, delpersonligheter och rädslor”. Övning: Skriv en lista på alla rädslor som kan tänkas stå i vägen för det du vill uppnå.

Steg 4 – Jag är vilja/val
Identifikation med våra inre personliga värderingar sker. Vi börjar fatta beslut och gör val i våra liv som inkluderar den större helheten. Transpersonell vilja kommer in, vi går från självkännedom mot självförverkligande. Övning: Är det jag vill i linje med mitt livs mening/syfte som jag ser det just nu?

Steg 5 – Universell vilja
Bortom transpersonell vilja: Viljan – energin som håller universum samman. Vi är i vårt varande. Självets vilja och universums vilja är ett och samma. Vi förändras och väljer oavsett om vi är medvetna om det eller inte.

Stanna upp och känn in varje steg. Utveckla dina tankar och idéer för att fortsätta upp för trappan. Varje situation och mål är unikt. Ibland är man på steg 5 och ibland på steg 3.

Sat Nam,