trifokaltTrifokalt seende

När jag började på HumaNova hösten 2014 så hade jag funnit en livsvision som hade blivit min ledstjärna; ett liv i helhet. Att kunna leva ett liv i harmoni med mig själv och min omgivning utan ångest och depression. För att kunna uppnå den visionen, det avlägsna målet, så beslöt jag mig att genomföra vissa delmål. Eftersom jag då inte visste hur ett liv i helhet skulle kunna fungera eller ens “se” ut så behövde jag stanna upp och känna in varje steg jag tog i att förbättra mitt liv.

När valmöjligheterna blir många får jag svårt att välja. Jag blir förvirrad och behöver stanna upp och göra vissa överväganden. Jag behöver reflektera, hämta information och bearbeta detta för att komma fram till bästa möjliga beslut. I reflektionen använder jag min vilja till återhållsamhet, för att inte agera på impuls. Jag använder medveten kontroll över mina känslor och impulser (more or less) för att kunna komma fram till bästa valmöjligheter för mig och min situation. I psykosyntesen kallas det för att man hämmar sig. Man tar det lugnt med andra ord.

Skulle jag däremot undertrycka och förtränga de känslor och impulser som uppkommer när jag står inför valmöjligheter, dvs jag vill inte alls kännas vid att de finns och stänger in dem i mitt omedvetna. Spelar ingen roll om det är positiva eller negativa känslor. Men det som undertrycks tenderar att alltid komma tillbaka trefaldigt längre fram i livet. Speciellt i liknande situationer, känslor och impulser visar sig. Blir då oftast svårare att hantera dem istället. I psykosyntesen kallar vi detta med att förtränga enkelt för bortträngning.

Att följa min ledstjärna

Så när jag följer min ledstjärna; ett liv i helhet, håller jag det avlägsna målet och syftet i minnet. Jag överblickar de mellanliggande stadierna som sträcker sig från start till mål och vara medveten om nästa steg som tas. Som jag ser det så är varje steg jag tar i detta ändamål förankrat mot mitt högre mål samtidigt som jag är öppen för nya influenser och när nästa steg sker. Ett liv i helhet är mitt orubbliga högre mål, min vision. Att jag började på HumaNova var ett delmoment som går mot den visionen. Jag är medveten om vad som sker omkring mig, så jag kan fånga möjligheten i att ta nästa steg i livet för att nå mitt högre mål. Inom psykosyntesen kallar vi det för trifokalt seende. Att se bortom men att inte avvika från målet.

Sat Nam,