Rent medvetande existerar bortom skapelsen.

Andlighet är något som påverkar mig djupt just nu. Psykosyntesen är en transpersonell psykologisk gren och så ser jag att även kundaliniyogan är. Dessa två grundläggande livsfilosofier förenar det andliga med det fysiska hos mig. Ju längre bort ifrån skapelsen jag är med mitt medvetande desto mer separation upplever jag. Denna separationsprocess kallas för maya – “bakom illusionen”… … typ!

Varje steg av separationen har sina egna kvaliteter (tattvas). Det finns ca 31 faser som går ifrån komplett Oneness (etthet, helhet) till ren individuell separation på atomnivå. De fem sista av dessa tattvas (”steg-kvaliteter”) ger mig erfarenhet i det fysiska (min kropp) och i de förnimmelser (mitt sinne) som jag är van vid (syn, hörsel, smak, känsel). Inom mig och i varje människa tillskriver kundaliniyogan oss en speciell balans av energier, och dess kvalitet underhålls i mitt liv, mitt sinne och min hälsa av tattvas… (inte lätt det här med att hålla isär tattvas och energier)…

De fem elementen i mitt liv

Enligt kundaliniyogan, har jag fem energier som kvaliteter i min kropp (och de finns även i materia): jord, vatten, eld, luft och eter. Dessa element (energier) är kvaliteter i våra sinnen och i den fysiska världen. För att jag ska utvecklas med min själ kan jag välja att följa dessa element som levnadsprinciper.

  1. Jord: Privit tattva – begär; istället för att vara girig och äga saker och människor – ha ett begär istället för att delge kunskap, vara i sanning, äg kvalitet och bli en stor lärare.
  2. Vatten: Apas tattva – lust; istället för att exploatera sin kropp och andras – ha dignitet, respekt och ändra attityd från att exploatera till att tjäna.
  3. Eld: Agni tattva – ilska; istället för att dirigera ilskan till andra, var arg på din egen negativitet.
  4. Luft: Vayu tattva – hängivenhet; istället för att hålla fast vid jordiska tillgångar, hängiv dig till hela universum. Håll fast vid att vara i hälsa, vara lycklig och vara helig.
  5. Eter: Akasha tattva – negativa sinnet; istället för att vara självcentrerad och egocentrisk, identifiera dig med universum och det oändliga. Var stolt och var tacksam att det gudomliga skapade dig till människa.

Dessa kvaliteter (tattvas) engagerar i sin tur tre olika typer av beteende som kallas gunas… … … men det tar vi en annan gång.

Sat Nam,

“In the Age of Aquarius we must use these tools so we will not become fools. We have to go into the Age of Aquarius with a brightened mind, a balanced self and an excellent spirit. You have to grow in maturity as you grow in age so you cannot only be self-sufficient, but you can be self-sufficient to uplift people. Be self-sufficient, self-efficient and self-exalted. Share that self-exaltedness with others. –Yogi Bhajan