Articles with Yogi Bhajan

Yogi Bhajan

Yogi Bhajan

Yogi Bhajan – en spirituell ledare Jag utövar kundaliniyoga som bekant. Det är en mjuk och samtidigt kraftfull yoga som ger snabb effekt. Yogan anpassar sig efter mina förutsättningar och behov – den är där jag är helt enkelt. Att utöva kundaliniyoga är ingen sport utan är enbart en väg att ta hand om mig själv och mitt välmående. Yogi Bhajan, 1929-2004, tog kundaliniyogan till västvärlden i slutet av 1960-talet, eftersom han ansåg att det var hans livsväg. Hans tidigare läromästare tyckte att det var en dålig idé och förutspådde svårigheter och lidanden om han tog kundaliniyoga ut ur Indien. Trots spådomar tog han sitt bagage och flög till Toronto.…

Continue reading

Astrologisk tidsålder

Astrologisk tidsålder

Mänsklig utveckling genom astrologisk tidsålder? Astrologisk tidsålder delar upp stjärnhimlen i tolv zoner som tar sin början i den stjärnbild som vårdagjämningen inträffar i. Även om den astrologiska tidsålderns indelning av tidrymd är vetenskapligt ogrundad, så är det en intressant filosofi genom att varje tidsperiod utvecklar det mänskliga medvetandet utifrån de kännetecken som finns i stjärnbilden. Fiskarnas tidsålder kännetecknas av religion och tro, ovisshet och självuppoffring. I denna tidsålder är kunskap tillgänglig för ett fåtal människor pga. samhällsstruktur. Det är lätt att utöva makt genom hierarkiska strukturer där separation och individualism råder. Men den representeras också av sökande och att finna sin tro. Kännetecken för Vattumannens tidsålder är…

Continue reading

Ge upp egot och gå din livsväg

Ge upp egot och gå din livsväg

Keep up and you will be kept up! Låt inte ditt ego styra din livsväg utan ge upp dig själv innan själva egot ger upp dig. Fortsätt stå och var i din sanning där tålamod, mod, styrka, tolerans och neutralitet råder. I gengäld ger det medkänsla, koncentration, lugn och engagemang för det du är ämnad att göra. Jag kan vakna upp en morgon och känna att idag är det tungt att vara jag. Det kan vara svårt att komma ned på yogamattan, min vilja finns inte med mig. Självkänslan svajar och jag kan känna mig oduglig som yogalärare. Frukosten smakar ingenting, det är som om min aptit är…

Continue reading