Artiklar om delpersonlighet

Livsteman

Livsteman

Livstema som beteendemönster Olika beteendemönster hos en människa kan benämnas som livsteman. Dessa har skapats och utvecklats under de tidiga levnadsåren. Syftet med dessa teman kommer ifrån vårt mest grundläggande behov; anknytning…

Läs mer…

Den inre Kontrollanten

Den inre Kontrollanten

Inom psykosyntesen talar vi om delpersonligheter, olika aspekter av vår personlighet, och en Kontrollant kan vara en av dem. En kontrollant som kontrollerar sin omvärld för att skapa trygghet. Balansen ligger i att harmonisera Kontrollanten med sin motsats för att komma i syntes med sitt inre.…

Läs mer…