Den starka viljans egenskaper

Att ha stark vilja är toppen i början av projekt eller vad det är jag vill förändra eller skapa, men för att lyckas behöver jag balansera den.

Kreativitet, motivation, energi och drivkraft. Alla dessa egenskaper beskriver den starka viljan inom psykosyntesen. I början av ett projekt eller något som jag vill uppnå eller förändra så känner jag starkt för det jag vill göra. Jag kan känna mig kreativ och motiverad genom att jag har satt upp ett tydligt mål. Jag fylls av energi och har drivkraft i min planering och strategi. Jag vet precis vad jag ska göra och så börjar jag ta mina steg. Först ett kliv, sedan det andra, tredje, kanske också ett fjärde. Jag har fart och driv, och utan att egentligen fundera så mycket över det så visar den sig, den där tröskeln… Energin tar slut, eller dippar. Jag vet helt plötsligt inte hur jag ska ta mig över tröskeln/platån/hindret. Är det slut nu? Lyckades jag inte med mitt projekt? Vad gör jag nu? Ger upp?

Det är energi i egenskaperna

Intensitet, dynamik och eld är den starka viljans kännetecken. Den är katalysatorn som startar saker och ting. Den ger mig mitt “jävlar anamma”. Men den starka viljans egenskaper är inte hållbara i längden. De bränns ut om jag inte är försiktig. Dessutom om jag kör på som en ångvält blir det direkt skadligt, både för mig själv men också för min omgivning. Förutom att det finns stor risk att jag bränner ut mig så det aldrig en bra idé att köra över andra människors kreativitet och vilja. Det blir så dålig stämning.

Jag behöver balansera min starka vilja. Använda dess egenskaper vid rätt tillfälle då jag vill sätta igång saker och ting. Är min starka vilja svag; behöver jag stärka den. Är den “för” stark; behöver jag hålla igen. En stark vilja är bra i början när något nytt ska till. Vem har inte försökt bryta en ovana, vilket ibland verkar vara en omöjlig uppgift. Den starka viljan ger beslutsamhet och målfokus, men energin i viljan (egenskapen) är motivation och intensitet – och det håller inte i längden.

Sat Nam,