Vårt inre motstånd mot att välja

Jag har hittat min vision: att leva ett liv i helhet. Min mission är att inspirera andra till att hitta sin talang och potential. Men för att kunna gå mot min vision och uppfylla min vision behöver jag också välja. Jag behöver göra medvetna urval bland flera möjligheter som uppkommer i min väg. Det innebär att jag behöver avstå, “uppoffra mig” från andra valmöjligheter.

Men vi människor har svårt att “uppoffra oss”, att göra val. Vi vill oftast ha allt. Inom psykosyntesen talar man om tre orsaker till motståndet till att göra uppoffringar är:

  • Hedonism
  • Forna tiders betoning på plikt och uppoffring
  • Felaktigt frihetsbegrepp

Hedonism kan liknas vid att jag tex. har ett behov efter att leva som en sann och lycklig individ. Men är inte beredd att genomgå själslig smärta i mitt växande som människa. Det kostar för mycket rent känslomässigt att göra det så jag väljer att inte göra någonting. Det ligger i människans natur i att undvika lidande.

Forna tiders betoning på plikt och uppoffring, och på lidandets värde har förvanskats så mycket på grund av samhällsutveckling och religion. Att sträva efter att bli en sann och lycklig individ undantrycks eftersom det sätter värde på mig som individ före plikten att vara en god samhällsmedborgare. De känslor som uppkommer istället välkomnas i lidandets värde.

Ett felaktigt frihetsbegrepp utgör, istället för att följa varje impuls eller behov som uppkommer inom mig som individ, uppfyller jag dem utan att reflektera över de konsekvenser som de kan utgöra för mig eller för andra. Det finns inom ansvarskänsla eller behärskning som kan tydliggöra urvalen utan jag följer minsta motståndets lag och uppfyller behoven.

Ur dessa tre nedärvda inre motstånd i människans natur kommer en mer eller mindre medveten “vägran att välja” när ett val uppenbarligen är nödvändigt. Vi vill ofta äta kakan och ha den kvar.

Sat Nam,