“Walk in another man’s shoes”

Empatiskt förhållningssätt till livet, möjliggör för mig som samtalscoach och medmänniska, att se helheten utan att projicera mitt egna medvetande på en annan människa.

För att jag ska kunna möta en annan människas smärta i samtal, behöver jag ställa mig själv åt sidan och skapa utrymme för sympati, respekt och förundran över det som delges mig. Jag kan inte identifiera mig med det känslomässiga som sker i samtalsrummet, utan jag behöver hålla en ödmjuk distans där jag kan särskilja mitt egna jag mot den andres jag. Mitt huvudsyfte i att göra detta är att jag är intresserad av och värdesätter den andres välmående. För att kunna förstå detta behöver jag också uppfatta det smärtsamma. Jag behöver ha ett empatiskt förhållningssätt till den som kommer till mig i samtal.

Enligt R. Assagioli är empati nödvändigt om man vill nå fram till äkta existentiell förståelse för en annan människa. Det är en process där man projicerar sitt egna medvetande på en annan människa. Det är en komplex process. Processen innebär bland annat att känna vad den andre känner, förstå vad den andre känner och avgöra från vem känslan kommer ifrån.

Empati som färskvara

Enligt min uppfattning är empati färskvara. För att kunna hantera det som kommer till mig i livet behöver jag ta hand om mig själv och mitt välmående. Det gör att jag kan utveckla ett empatiskt och kärleksfullt sätt; att känna medkänsla till mig själv och andra. Det är inte lätt alla gånger. Orättvisor och konflikter finns i min omgivning. Ibland tappar jag greppet om mig själv (speciellt under stress) och hamnar i tex. självömkan. Jag glömmer den andres smärta och ser den som min, gör den till min och tappar distansen.

För att återvända till ett empatiskt förhållningssätt när konflikten är ett faktum behöver jag ha lugn och ro, meditera, ta hand om- och resonera med mig själv. Där av min uppfattning om färskvara. Empati behöver underhållas, även om viss forskning säger att vi föds med en liten del av empati, så kan den upphöra om vi inte tar hand om den. Det positiva är att det empatiska seendet kommer tillbaka när man känner kärlek till sig själv och sin nästa.

Sat Nam,