Roberto Assagioli grundaren till psykosyntesen.

“Det här är inte sant” – var ett av de första uttryck som jag fick lära mig på HumaNova när vi talade om R. Assagiolis inställning till sin psykologiska plattform, psykosyntesen. Jag gillade (gillar fortfarande) det uttrycket för det uppmuntrar till ifrågasättande. Bara för att det är en förklaringsmodell till hur det mänskliga psyket är uppbyggt så behöver det inte vara absolut sant. Det tyder på välkomnande av nya influenser, utbyte av andra teorier och ett avsaknaden av ego. Många andra läror/teorier/skolor stänger ute andra idéer och hävdar sin sanning. Det fungerar inte för mig och går fett bort (som min dotter skulle säga).

Det friska i människan

R. Assagioli var en av Freuds lärjungar. Han hade tidigt egna tankar om hur Freuds teorier om det mänskliga psyket och medvetandet kunde utvecklas. Han ville skapa ett mer utvecklat och hälsosamt samspel mellan kropp, känslor, impulser, intuition och intellekt. R. Assagioli utgick från det det friska i människan. Som även dagens Acceptance Commitment Therapy (ACT) gör. Hans examensarbete i sin läkarutbildning var en kritisk studie av Freuds teorier och han ansåg att psykoanalysen endast såg till en del av människan. R. Assagioli använde sig av tekniker från olika visdomstraditioner och olika psykologiska skolor – från psykoanalys och medicin till filosofi. På så sätt skapade han den första österländskt influerade psykologiformen, baserat på cirkulärt tänkande samt acceptans som grund för utveckling.

Kortfattat kan man dela upp psykosyntesen i två nivåer:

  1. Den “personliga” psykosyntesen där man främst arbetar med sin barndom och hur man fungerar i vardagen
  2. Den “andliga” psykosyntesen som hjälper en att nå utöver det som har med ens delpersonligheter, flyktiga tankar och känslor att göra.

Att bli mer medveten om att det finns en observatör till ens känslor och tankar som är Självet och när vi mer börjar identifiera oss med detta Själv så kan det också, bitvis, förändras och komma i kontakt med R. Assagioli kallade det “transpersonella Självet”. En djup andlig erfarenhet som går utöver det personliga till ett stadium där upplevelsen är att vi alla är ett.

Sat Nam,